Gravid vecka för vecka

När man är gravid så händer det varje vecka en massa saker inne i ens kropp. Dels så utvecklas det befruktade ägget från ett embryo till ett foster och senare till ett barn. Men även din kropp förändras och anpassas för att klara av en framtida förlossning. 

Mitt namn är Ulrika Friberg och jag är legitimerad barnmorska som till vardags arbetar på mödravården och förlossningen i Göteborg. 

I detta avsnitt kommer jag ge en introduktion till graviditeten och förklara hur de klassiska graviditetskalendrarna som berättar om din kropp och det växande barnets utveckling vecka för vecka är uppbyggda.

GRAVIDITETEN

En graviditet är något som man antingen har väntat på och kämpat efter eller så kan det ha hänt plötsligt. Man är som du säkert vet gravid när kvinnans äggcell har blivit befruktade av mannens sädescell. En normal graviditet varar i genomsnitt i 40 veckor, vilket motsvarar 280 dagar. Variationen är dock stor. Graviditetslängd brukar normalt räknas i veckor plus dagar med början från senaste mensens första dag. Detta betyder att när det gått två veckor plus 4 dagar så är du fortfarande i andra graviditetsveckan +4 dagar. Tre graviditetsveckor har det inte gått förrän efter ytterligare tre dagar. 

När man besöker mödravårdcentralen så får man ett beräknat födelsedatum men man bör räkna med att barnet kan komma plus eller minus två veckor från detta datum. Att föda barn från vecka 37 till vecka 42 brukar räknas som normalt. Prematura, dvs att barnet har fötts för tidigt, räknas om barnet föds tidigare än vecka 37.

GRAVIDITETSKALENDERN

En graviditetskalender har inget medicinskt syfte och det är heller inget måste att följa fostrets eller kroppens utveckling på detta sätt. Många gör det för att de tycker det är intressant att veta vad som egentligen händer där inne i magen. Man kan ju inte se utvecklingen, så att läsa om den kanske hjälper att förstå och hänga med i utvecklingen. 

Det man ska ha i åtanke när man läser en graviditetskalender är att fostrets utveckling beror på många olika faktorer, vilket gör att två foster aldrig kommer att utvecklas i exakt samma tempo. Ta därför alla graviditetskalendrar som en ungefärlig vägledning, snarare än absolut fakta.

Det vanligaste i en graviditetskalender är att man följer fostrets utveckling och allt som händer under graviditeten för varje vecka som går. Varje graviditet och varje barn är unik. Det är därför omöjligt att återge en exakt verklighet. Forskning visar dock att embryos och fosters utveckling fram till vecka 20 till stor del är identisk. Först därefter sker det vecka för vecka förändringar och olikheter som varierar i sådan stor grad att det märkbart skiljer sig åt. När du läser, tittar eller lyssna på vad som händer vecka för vecka så stämmer det sannolikt så exakt det bara går att återge, men du ska vara medveten om att det kan finnas skillnader.

På Babyhjälp.se kan du prenumerera på Sveriges mest utförliga graviditetskalender – så vill du följa din graviditet vecka för vecka så rekommenderar vi dig att gör det.  

BERÄKNA DIN GRAVIDITETSVECKA

Hur vet du då vilken vecka du är gravid i just nu?

När man räknar ut hur långt en graviditet har gått så utgår man normalt från den senaste mensens första dag. Denna dag räknas sedan som graviditetens första dag, trots att man egentligen inte blivit gravid förrän först två veckor senare. 

Vi barnmorskan använder oss ofta av en så kallad graviditetssnurra för att beräkna ett preliminärt förlossningsdatum. Graviditetssnurran är okej, men inte helt korrekt då man utgår ifrån vissa standardvärde som kanske inte stämmer just på dig. Ägglossning och befruktning räknas som 14 dagar efter sista mensens första dag, men i verkligheten varierar detta mellan olika kvinnor.

Har du möjlighet att utgå ifrån ägglossningen så är detta den bästa gissning du kan göra fram tills dess att du mätt fostrets storlek vid ultraljud. Från ultraljudet får du det mest exakta och trovärdiga förlossningsdatumet. Har du valt att prenumerera på en graviditetskalender så bör du efter ultraljudet uppdatera ditt beräknade datum så att du får information om rätt vecka. 

Stort tack för att du lyssnat och för att inte missa mer matnyttig information för dig som är gravid så glöm inte att trycka på prenumereraknappen här nedanför. I beskrivningstexten hittar du även länkar till vår graviditetskalender och till vårt verktyg för att beräkna förlossningsdatumet. Vi önskar dig en fin dag och en fantastisk graviditet. 

Mama mia

Den första trimestern

Den första trimestern

De första 12 veckorna av graviditeten är ofta en stor omställning. Man mår ofta lite dåligt och känner sig hängig. Samtidigt vet omgivningen inte om

Lyssna »